Mọi khách hàng sử dụng dịch vụ của Quantriwebgiare.com đều được cam kết bảo hành theo đúng nội dung trong hợp đồng khi đã ký giữa 2 bên.