Để duy trì một môi trường làm việc chất lượng cao, mọi thông tin được cung cấp trong tài khoản người dùng dịch vụ quản trị web giá rẻ của chúng tôi thì phải đảm bảo tính trung thực và có nguồn kiểm chứng.
Sau khi đăng ký các dịch vụ, bạn chịu trách nhiệm bảo quản mật khẩu và không nên tiết lộ mật khẩu cho bất cứ ai hoặc ủy quyền, cho phép bất cứ người nào sử dụng vào bất cứ mục đích nào. Quantriwebgiare.com sẽ luôn coi việc truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên trang web bằng tên truy nhập và mật khẩu của một người nào đó như là việc truy nhập và sử dụng các dịch vụ bởi chính khách hàng đó, bất kể tên truy nhập và mật khẩu có thể được sử dụng bởi người khác mà chủ sở hữu không biết hoặc không cho phép.

Nếu phát hiện ra bất cứ người nào biết mật khẩu hoặc sử dụng mật khẩu của mình để truy nhập và sử dụng các vụ trên trang web, bạn cần thông báo ngay lập tức cho chúng tôi và thay đổi mật khẩu hoặc yêu cầu ứng dụng hỗ trợ cài đặt mật khẩu mới.

Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin của bạn cho bên thứ ba ngoài hệ thống Quantriwebgiare.com mà không có sự cho phép của bạn. Chúng tôi xem bảo vệ sự riêng tư của người sử dụng như một nguyên tắc cộng đồng quan trọng hàng đầu.

Mọi thắc mắc của khách hàng vui lòng liên hệ theo : 0974 289 663